Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Miljökontoret svarar om badvattenprover på kommunala badplatser

Publicerad 2016-06-30

Lilla Le

Badvattenproverna tas normalt längst ut på bryggorna alltså inte i ”barnpoolen”.

Det har hittills i år tagits 4 prover, samtliga av dessa badvattenprover ligger väl under riktvärdet för anmärkning vilket framgår av sammanställningen nedan.

Tabellen omfattar resultaten från tagna badvattenprover på Lilla Les badplats samt uppgifter om gällande riktvärden för badvatten enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om badvatten (HVMFS 2016:16)

2016-05-31 2016-06-03 2016-06-07 2016-06-10 Utmärkt kvalitet Tillfredsställande kvalitet
Vattentemperatur 15 18 19 18
Intestinala enterokocker 4 <1 17 <10 200 330
E. coli 4 17 20 3 500 1000

Magsjuka vanligt under sommaren

Vad man behöver tänka på är att magsjuka relaterad till mat/dålig handhygien är vanligt förekommande sommartid. Förra året smittades ca 4 700 personer i landet av så kallad sommarmagsjuka. Eftersom magsjuka sällan rapporteras in är siffran bara toppen på isberget. Sommarmagsjukan är vanligast förekommande under juni-augusti. Typiska symtom är ont i magen, diarréer, kräkningar och feber och man kan vara sjuk i allt från några timmar till åtskilliga dagar. Småbarn, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga. Man behöver alltså vara extra noga med handhygien sommartid. Händerna ska tvättas efter toalettbesök, innan man börjar laga mad och efter att man hanterat rått kött. Det är också bra att tvätta sig om händerna om man varit i kontakt med djur eller djurens närmiljö.

Miljökontorets bedömning

I dagsläget bedömer miljökontoret att Lilla Les badvatten går utmärkt att bada i utifrån tagna vattenprover. Nytt prov kommer att tas i mitten av juli enligt gällande provtagningsplan.

 

Med vänlig hälsning

Dalslands Miljökontor

Lisa Frohm
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: lisa.frohm@miljo.dalsland.se
Telefon: 0531 93 94 42