Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny enhetschef för särskilt boende

Publicerad 2016-04-18

Anna-Maria Bonskog
Anna-Maria Bonskog

Anna-Maria Bonskog kommer närmast från en tjänst som enhetschef för hemtjänsten i Munkedal och dessförinnan var hon enhetschef för ett demensboende i Strömstad. Anna-Maria är sjuksköterska i botten och har arbetat som detta under ca 20 år, vilket hon tycker är en fördel nu i sin roll som enhetschef. 

– Jag tror att det är positivt på flera sätt med bakgrunden som sjuksköterska, när man bedriver verksamhet med vårdtagare. Det ger en god förståelse för arbetsuppgifterna och uppdraget.

Att vara enhetschef för särskilt boende innebär personalansvar för en stor personalgrupp. Då passar det bra att Anna-Maria har erfarenhet av liknande tjänster sedan tidigare, även om det tar lite tid att komma in i arbetet och rutinerna på en ny arbetsplats.

– Utöver personalansvaret och det dagliga arbetet, är det planering inför hur framtidens äldreomsorg ska ordnas i kommunen och den förestående ombyggnationen av Edsgärdet och Hagalid, som bland annat innebär flytt av demensvården till Edsgärdet, som är de stora utmaningarna. Lokalerna i Hagalid är för närvarande inte lämpliga att bedriva demensvård i, så vi ser verkligen fram emot ombyggnationen.

Anna-Maria kommer från Öckerö ursprungligen men bor numera i Ed tillsammans med sin dotter. 

– Det är skönt att också arbeta på hemmaplan och slippa resorna som tar tid från hem och fritid. Det ger lite extra möjligheter att ägna sig åt hästsport som är ett fritidsintresse hon delar med dottern som bor hemma.

Nu önskar vi Anna-Maria all lycka i sitt viktiga uppdrag!