Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny teknisk chef

Publicerad 2016-11-21

Per Andreasson
Per Andreasson

Per Andreasson är nu på plats som ny teknisk chef i Dals-Eds kommun. Som teknisk chef har Per ansvar för drift och underhåll av kommunens avfallsfrågor, gator/vägar inklusive trafik, parker och allmänna platser samt kommunens VA-verksamhet (vatten och avlopp). Mycket är på gång inom området, till exempel utredningar om VA i Nössemark, ny reservvattentäkt och åtgärder i reningsverket. Dessutom stundar vintersäsongen med bland annat snöröjning och halkbekämpning på programmet.

Per har tagits väl emot i verksamheten och nu ser han mycket fram emot att i sin nya tjänst kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Sedan 17 år tillbaka bor Per med sin familj i Ed. Fritiden ägnar han åt familjen, engagemang i missionskyrkan och träning när han får tid över.

Vi hälsar Per välkommen till Dals-Eds kommun och lycka till i sitt viktiga uppdrag!