Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Nya taxor för förskola

Publicerad 2016-12-13

Nya taxor för förskola är beslutat av kommunfullmäktige 2016-11-16 och berör taxan för mellansteget från 15 timmar till 25 timmar per vecka som tas bort.

Den nya beräkningen för avgiften i förskolan sker i endast två steg, 0-15 timmar per vecka alternativt 15 timmar och över per vecka. Regler för allmän förskola är oförändrade.

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-11-16 med beslut hittar du här

TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Barnomsorg med placering över 15 timmar

  • 3 % för yngsta barnet
  • 2% för barn nr 2
  • 1 % för barn nr 3
  • ingen avgift för barn nr 4

Barnomsorg med placering 0-15 timmar/vecka

  • 2 % för yngsta barnet
  • 2 % för barn nr 2
  • 1% för barn nr 3
  • ingen avgift för barn nr 4

Enligt statliga beslut höjs taket för maxtaxan till 45 390:-/månad från och med 17-01-01.