Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ökad polisnärvaro i Dals-Ed 2017

Publicerad 2016-12-27

En mer synlig polis i Dals-Ed, trafiksäkerhetsarbete och ett gemensamt fokus på migrations- och integrationsfrågor. Det är de satsningar som polisen och Dals-Eds kommun planerar i ett gemensamt medborgarlöfte för 2017.

Polisen och Dals-Eds kommun har lyssnat på vad invånarna tycker är viktigt för att känna sig trygga. Under hösten genomfördes en medborgardialog på olika platser i Dals-Ed. Invånarna har också haft möjlighet att svara på frågor i en webbenkät och totalt 80 personer i olika åldrar har lämnat synpunkter på hur tryggheten kan förbättras. 

—Från kommunens sida känns det oerhört positivt att vi på ett så tydligt vis kopplar medborgarlöftena till resultatet av medborgardialogen. Det finns goda förutsättningar för att löftena ska bidra till ökad trygghet i Dals-Eds kommun, säger Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande.

Invånarnas synpunkter ligger till grund för det medborgarlöfte för 2017 som nu är klart. Nästa år kommer polisen och kommunen gemensamt att fokusera på:

  • mer synlig polis
  • migration och integration
  • trafiksäkerhetsarbete

—Vi vill öka tryggheten inom upplevda problemområden och kommer därför från polisens sida att satsa på ökad tillgänglighet och närvaro. Tillsammans med kommunen kommer vi att arbeta för en säkrare trafikmiljö, säger kommunpolis Steve Sandén Johansson.

Under året har polisen och kommunen arbetat med migrations-och integrationsfrågor genom olika insatser på kommunala boenden och på Migrationsverkets anläggningar. Kommunen och polisen kommer tillsammans fortsätta samverka kring åtgärder som främjar migrations-och integrationsverksamheten under 2017.

I början av 2017 kommer de konkreta åtgärderna att tas fram och presenteras.

Kontakt:

Steve Sandén Johansson, kommunpolis i, telefon 010-565 24 40
Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande, Dals-Eds kommun, telefon 0534-19003