Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Öppna jämförelser grundskola

Publicerad 2016-04-27

SKL logo

I dagarna publicerades SKL:s sammanställning av statistik kring grundskolans resultat i Sverige som kallas Öppna jämförelser grundskola. Det är en mycket omfattande redovisning. Ett viktigt värde som alltid inleder redovisningen är den siffra som anger hur många procent av eleverna som fått betyg i alla ämnen när de går ur årskurs nio. Här är resultatet för Dals-Ed mycket lågt. Endast 65% av eleverna fick betyg i alla ämnen i årskurs 9 2015. Det placerar Dals-Ed på plats 267 av 290 kommuner.

Orsakerna till resultatet är flera. En viktig del är att många nyanlända som inte hunnit skaffa sig betygsresultat än ingick i gruppen. När man i SKL:s redovisning tar hänsyn till så kallade socioekonomiska bakgrundsfaktorer blir resultatet ett annat. Man gör en bedömning av vilket resultat som är rimligt att nå, med tanke på elevgruppens bakgrund. I denna statistik visar Öppna jämförelser att skolan lyckats bättre än förväntat, närmare bestämt 4% bättre. Och här hamnar resultatet på plats 70 av 290 kommuner. En förbättring av förra årets resultat då man rankades på plats 79.

Statistiken är omfattande och ibland svår att tolka, men för skolverksamheten är det viktigt att följa upp och analysera resultaten för att kunna ta beslut om åtgärder för förbättring. För den som vill fördjupa sig i Öppna jämförelser finns den på :
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/oppnajamforelsergrundskola2016.29007.html