Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samråd om bostadsförsörjningsprogram 3 augusti – 1 september 2016

Publicerad 2016-08-02

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod.

Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Nedan kan du ta del av handlingar angående aktuell strategisk planering.

Samråd om Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun

Samrådstid: 3 augusti – 1 september 2016

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden, Box 31, 668 21 ED, eller e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se senast 2016-09-01.

Om inte synpunkter har inkommit till plan- och byggnadsnämnden senast den 1 september så bedömer vi att planförslaget har godkänts.

Upplysningar lämnas av plan- och byggchef Angelika Lunnari, tel. 0534-190 47.