Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet!

Samtliga badvattenprover visar på tjänligt vatten

Lilla Le
Badplatsen vid Lilla Le

Miljökontoret meddelar att samtliga badvattenprover som tagits på badplatserna i Dals-Eds kommun visar på tjänligt badvatten, även innanför bryggorna på badplatsen vid Lilla Le.

Några ytterligare prover under juli månad kommer inte att tas, om det inte kommer in ytterligare anmälningar om insjuknande efter bad.

Nästa badvattenprov kommer att ske enligt liggande provtagningsplan för badvatten vecka 31.Sidan uppdaterades 2016-12-27