Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samtliga badvattenprover visar på tjänligt vatten

Publicerad 2016-07-18

Lilla Le
Badplatsen vid Lilla Le

Miljökontoret meddelar att samtliga badvattenprover som tagits på badplatserna i Dals-Eds kommun visar på tjänligt badvatten, även innanför bryggorna på badplatsen vid Lilla Le.

Några ytterligare prover under juli månad kommer inte att tas, om det inte kommer in ytterligare anmälningar om insjuknande efter bad.

Nästa badvattenprov kommer att ske enligt liggande provtagningsplan för badvatten vecka 31.