Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samverkansöverenskommelse mellan Dals-Eds kommun och polisen

Publicerad 2016-06-02

Steve Sandén Johansson, Richard Fremark, Martin Carling
Fr v Steve Sandén Johansson, Richard Fremark, Martin Carling

Syftet med samverkansöverenskommelsen mellan Dals-Eds kommun och polisen är att skapa förutsättningar för en tydlig och gemensam problembild. Målet är att tryggheten för invånarna och verksamma inom kommunen ska öka.

Kommunen deltar i arbetet att utveckla invånarnas delaktighet i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet genom Utvecklingsstrateg Christian Nilsson. Polisen har motsvarande samordnare i form av Steve Sandén Johansson. Polisen och kommunen kommer tillsammans under 2016 utveckla arbetet med det lokala brottsförebyggande rådet -  BRÅ.

Prioriterade områden under 2016 är:

     
  • Utveckla och bygga upp det gemensamma samarbetet under 2016.
  •  
  • Främja arbetet med flyktingmottagning och integration.

Medborgarlöfte

När kommun och polis har fått en bra lägesbild av vilka problem som finns i kommunen är det dags att bestämma vilka man vill samverka kring att lösa, varför problemen uppkommit och vad man kan göra åt dem. Det mynnar ut i aktiviteter eller åtgärder som kommer att bli föremål för att teckna så kallade medborgarlöften kring. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.

Medborgarlöftet, som ska tecknas senast 2016-12-31, ska bland annat föregås av att en enkät genomförs där medborgarna ges möjlighet att få tycka till om vad Medborgarlöftet i Dals-Ed ska innehålla. Enkäten kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

Planering sommaren 2016

Polisen kommer även under sommaren att med det mobila kontoret finnas på plats i Dals-Ed på onsdagar. Under sommaren planerar dock polisen att rondera i kommunen i större utsträckning och kommer därför inte alltid att finnas på plats de ordinarie tiderna vid torget.