Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Slutspurt för SCB:s medborgarundersökning!

Publicerad 2016-11-01

Medborgarundersökning Dals-Ed 2016 

Nu börjar det brinna i knutarna för dig som tillhör de 600 kommuninnevånare som har valts ut för att besvara SCB:s medborgarundersökning. Senast den 3 november ska undersökningen vara inlämnad om du väljer att besvara den på papper, och väljer du webbvarianten har du till den 8 november på dig. I dagsläget har 41,4% av de tillfrågade i Dals-Eds kommun besvarat enkäten.

Vi vill att du som bor i Dals-Eds kommun ska trivas!

Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Vi vill erbjuda dig och alla andra som bor i Dals-Eds kommun så bra service som möjligt.
För att kunna göra det, är det viktigt att veta vad du tycker om kommunen och vår verksamhet.

  • Vad tycker du om Dals-Eds kommun som en plats att leva och bo på?
  • Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer?
  • Hur ser du på din möjlighet att ha inflytande på det som beslutas i kommunen?

För att få svar på våra frågor samarbetar vi med Statistiska centralbyrån, SCB, som genomför en enkätundersökning under hösten 2016.

600 invånare i Dals-Eds kommun har med statistiska metoder valts ut av SCB och vi hoppas att de utvalda vill ta sig tid att svara på frågorna.

Vi är medvetna om att en del frågor kan vara svåra att svara på, men detta är en attitydundersökning och det är din uppfattning vi vill ta del av.
Vi har tidigare gjort undersökningen 2010 och 2014.
Genom dina svar bidrar du till att ge oss bra underlag till förbättringar.

Tack på förhand för din medverkan!

Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande


Information från SCB om Medborgarundersökningar samt resultat från tidigare undersökningar