Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Spolning av huvudavloppsledning

Publicerad 2016-05-02

Spolning av huvudavloppsledning från rondellen vid Ängsvägen fram till Terrassparken kommer att ske 2-4 maj.
Detta kan medföra att vatten i golvbrunnar och vattenlås sugs ur och att det därmed kan uppkomma avloppslukt.

Eventuella frågor besvaras av Jonas Eriksson, tel 0534-19483.