Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Stor satsning på unga

Publicerad 2016-11-30

I förra veckan beviljades FOKUS-nämnden i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin vid Dalslands sjukhus bidrag från Västra Götalandsregionen för ett treårigt projekt som ska bidra till fullständig skolgång för alla unga. Västra Götalandsregionen avsätter tre miljoner kronor för något som kallas sociala investeringar och syftar till att främja barns och ungas utveckling och hälsa.

FOKUS-nämnden följer löpande upp verksamheternas resultat och gör långsiktiga satsningar på prioriterade områden. I detta fall handlar satsningen om att fånga upp varje barn så att alla klarar en fullständig skolgång. Den senaste uppföljningen av grundskolans resultat visar att 95% av alla elever klarar sin behörighet till gymnasiet. Det är ett mycket gott resultat och placerar Dals-Ed på plats 11 i landet. Men nämndens mål är att alla barn och unga ska klara sin skolgång, så projektet fokuserar just på detta.

Det treåriga projektet heter Från utanförskap till innanförskap och handlar om att stärka samarbetet mellan de instanser som finns för att hjälpa barn och unga, samt samarbetet med hemmen. Utgångspunkten är att ett tydligare och tidigare uppföljningsarbete ska leda till stöd som ger större effekt för de som har behov av det, och en förstärkning av barnens starkaste skyddsfaktorer.

För mer information, se www.vgregion.se/VG2020