Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Tillförordnad rektor på Snörrum

Publicerad 2016-04-07

Ing-Marie Arkteg Siljeblad
Ing-Marie Arkteg Siljeblad

Som efterträdare till tidigare rektor Lena Bernhardsson, träder Ing-Marie Arkteg Siljeblad in som rektor på Snörrumskolan under våren.  Ing-Marie arbetar normalt som specialpedagog inom grundskolan, och är väl förtrogen med verksamheterna.

– Även om jag känner verksamheterna väl, märker jag att det är en hel del nytt som hör till rektorsrollen som jag behöver sätta mig in i. Men det känns spännande och intressant, och jag har väldigt hjälpsamma medarbetare, så det är med stor tillförsikt som jag går in i detta uppdrag, säger Ing-Marie.

En viktig sak att jobba med under våren är planeringen för nästa läsår. Tack vare ett riktat statsbidrag kallat Lågstadiesatsningen skapas förutsättningar att förstärka resurserna på lågstadiet.

– Vi kommer att kunna ha ytterligare två personer inne i verksamheten med eleverna tack vare statsbidraget, vilket verkligen kan göra skillnad. Just nu pågår rekrytering av personal inför nästa läsår, och efter några år av stor sparsamhet är det roligt att kunna utöka personalstyrkan så att lärarna får mer tid för varje elev.

 

Vi önskar Ing-Marie all lycka i sitt viktiga uppdrag!