Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Upprustning vid järnvägsstationen

Publicerad 2016-04-13

För att höja säkerheten och minska risken för olyckor sätter kommunen och Trafikverket nu upp ett staket vid stationsområdet. Järnvägen upplevs ibland som en barriär, och med det uppkommer genvägar över spåren.

Med anledning av att en del väljer att gena över spåren och att det helt saknas staket på en del partier har kommunen och Trafikverket enats om åtgärden. Samtidigt får vi bort sly och får en trevligare helhetsmiljö.

Kommunen får betala hälften av kostnaden, 268.000 kronor.

Det är förbjudet enligt järnvägslagen ( Lag 2004:519) att vistas inom ett spårområde.

När väl staketet är på plats har Trafikverket ansvar för underhåll och skötsel.

Kommunen har också beslutat att rusta upp parkeringen och bussvändplan, med förhoppning att det kan genomföras under 2017, förutsatt att vi får 50% statsbidrag.