Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

VA i Nössemark

Publicerad 2016-10-18

Du inbjuds härmed till ett informationsmöte om VA i Nössemark
Tid: Torsdagen den 27 oktober kl 18:30
Plats: Nössemarkspaviljongen
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Dals-Eds kommun har under en längre tid planerat för, och utrett möjligheter till, en kommunal vatten och spillvattenanläggning i Nössemark. Nu är det dags att komma till skott och Kommunen har inlett det mer praktiska arbetet.

Under hösten har kommunen tillsammans med konsulter tittat på lämpliga tekniska lösningar och identifierat lämpliga platser för vattenverk och avloppsreningsverk. På informationsmötet kommer dessa att redovisas. Kommunen har också titta på lämpliga områden för anslutning till den nya VA-anläggningen.

Även om det är mycket som ännu är oklart så är det dags för ett informationsmöte där vi bland annat kommer att titta på inledande förslag i projekteringen och tidplaner för utbyggnaden. Vid detta tillfälle är det lämpligt att ta upp frågor om va-utbyggnaden som Ni önskar svar på.

Agenda

  • T.f. Teknisk chef, Claes Hellberg, hälsar välkomna och ger kommunens syn på VA-utbyggnaden i Nössemark
  • Genomgång av tidplan
  • Genomgång av tekniska lösningar och lokalisering.
  • Genomgång av verksamhetsområde
  • Frågor och diskussioner – kommunen, Miljöförvaltningen och konsulterna

 

Varmt välkomna! 

Claes Hellberg
T.f. Teknisk chef
Dals-Eds kommun