Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Väghållningen på gång- och cykelväg i Äng

Publicerad 2016-12-06

Kommunen har fått in synpunkter på att flera cyklister som färdats på gång- och cykelvägen runt sjön fått punktering.

Problemen beror på det nya grus som använts för halkbekämpning. Kommunen har kontaktat väghållaren PEAB som avser att vidta åtgärder för att byta ut gruset.

För frågor hänvisas till teknisk chef Per Andreasson, 0534-19052.