Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Välkommen på föreningsdialog 28 september

Publicerad 2016-09-08
  

Välkommen på föreningsdialog!

Under 2015 och 2016 har vi haft ett antal föreningsträffar för att föra en dialog om stöd och samverkan mellan kommun och föreningar samt mellan föreningar. Vi fortsätter med dialogmöten och har bokat in:

Onsdag 28 september
Kl .18:30-20:00
Båtklubbens lokal vid Småbåtshamnen, Ed.

Vi har några punkter vi skulle vilja ta upp från kommunens sida, och så får föreningarna förstås komma med saker att ta upp. Dessa behöver inte anmälas i förväg.

Dagordning:

  1. Folkhälsodialog
  2. Folkhälsostrateg Linda Andersson-Blomgren redovisar vilka områden som prioriteras för folkhälsoinsatser 2017-2018 och fångar upp intresse för att medverka/genomföra insatser. Det finns medel att söka för insatser inom de prioriterade områdena.
  3. Gemensamma utbildningsinsatser under hösten och framöver? Finns önskemål/behov/förslag? 
  4. Medel till insatser med anledning av flyktingströmmen.
    Information finns i det här dokumentet. Möjlighet för frågor och möjlighet att söka samverkan med andra föreningar.
  5. Övriga frågor.

Varmt Välkomna!


Linda Andersson- Blomgren, telefon 19259

Lena Edman telefon 19068