Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Bemötandekoden - föreläsning på Stallbacken 21 september 2017

Publicerad 2017-07-07

Bemötandekoden - Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv

Missa inte tillfället att lyssna till en av höstens mest intressanta föreläsning baserad på boken ”Bemötandekoden” – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv.

Lena Skogholm

Lena Skogholm är författaren till succéboken som seglade upp på topplistor så snart den släpptes hösten 2016. Lena föreläser och utbildar inom ämnen som social arbetsmiljö, bemötande, kommunikation, ledarskap och svåra samtal med mera. Allt med en tydlig utgångspunkt från hjärnforskning som hon på ett lättförståeligt sätt knyter ihop med vardagen så man vet hur man kan göra och varför, i mötet med andra.

Hon kallar sig ”Teacher of Humanfulness” och menar att det underlättar för alla parter om vi utgår från hur vi människor faktiskt fungerar, att vi är Hjärnsmarta i det mänskliga mötet. Hon är en uppskattad föreläsare med föredömlig pedagogik som inspirerar och ger konkreta verktyg du direkt kan börja använda och få mätbara resultat.

Hon är beteendevetare, en av få som specialiserat sig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt.

Om EDIT – Ett Dalsland I Tillväxt

I vårt arbete med ”kompetensutveckling för lokal tillväxt” verkar föreningen för att samordna och genomföra utbildningsinsatser för privat, offentlig och ideell sektor i vårt område.

Det ska vara lätt att lära och genom att utbildningarna genomförs lokalt kommer fler att kunna delta, kostnaderna blir lägre och tillsammans stärker vi våra lokala nätverk.

Genom höjd kompetens ökar vi vår konkurrenskraft och skapar fler arbetstillfällen.

21 september 2017 på Stallbacken, Stubbekasvägen 1,  Ed

Kl. 14:00 - 16:00

100:- förköp
Kompetensutveckla dig på arbetstid.
Be din arbetsgivare satsa på dig och dina medarbetare.

Kl. 19:00 - 21:00

100:- förköp
Lyssna på denna underhållande och utvecklande föreläsning på kvällen.

Anmäl er till:

Ulrika Hedkrok  info@ettdalslanditillvaxt.se

Ange namn och e-postadress till samtliga deltagare

Förköpsbiljett 100:- per person, anmäl senast 7 september.

I mån av plats kan biljett köpas på Stallbacken på föreläsningsdagen. Pris 200:- per person.

Föreläsningen genomförs i samarbete med Dalslands Sparbank