Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dags att söka föreningsbidrag av socialnämnden i Dals-Ed

Publicerad 2017-07-04

Socialnämnden delar årligen ut bidrag till föreningar som verkar inom nämndens arbetsområde. Nu har det blivit dags att lämna in ansökan om bidrag för 2017.

Om ni vill ansöka, läs först igenom nämndens regelverk och om ni anser att er förening uppfyller de krav som ställs där, så fyll i ansökningsblanketten och skicka den till adressen nedan.

Handlingarna skall vara socialförvaltningen tillhanda senast 2017-08-31.

Handlingarna skickas till: Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed (Socialförvaltningen)

Eventuella frågor ställs till förvaltningsekonom Jonas Magnusson, telefon 070-334 60 68

Socialnämnden förbehåller sig rätten att avgöra vilka föreningar som får bidrag.