Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fibergrävning

Publicerad 2017-04-07

Optisk fiber

I vårt samhälle pågår det sedan en tid tillbaka utbyggnad av fibernät. Man får nu möjligheten att ansluta sig vilket öppnar upp för en bra uppkoppling.

I och med dessa schaktarbeten så blir det naturligtvis lite olägenheter för boende längs gatorna där fiberläggningen sker. Vi är t.ex. i full gång med att sopa gatorna i samhället för att få upp de grus/sandrester som finns från vinterns halkbekämpning. Vi kommer inte kunna uppnå samma goda resultat på de gator där asfaltbeläggningen är bortschaktad, men vi gör så gott vi kan för att gatorna skall bli rena och fina till den stundande våren/sommaren.

Gällande återställning av asfalten så kan det inte göras omgående efter det att schakten lagts igen. Detta beror på att vi måste låta massorna komprimera sig så att vi inte får framtida beläggningsskador och sättningar som följd. Återställningen görs av respektive entreprenör så snart vi anser detta lämpligt. Vi hoppas på er förståelse i detta.

Om ni till följd av detta har frågor eller synpunkter så är ni välkomna att kontakta:

Per Andreasson
Teknisk chef
0534-190 52