Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Folkhälsopriset till Eds FF:s Ungdomssektion

Publicerad 2017-11-22

Prisutdelning folkhälsopriset 2017
Pär Johansson och Frida Eriksson representerade Eds FF:s Ungdomssektion under Folkhälsokvällen på Gamla Reals bygdegård måndagen 20/11 och fick ta emot årets folkhälsopris av Martin Carling, ordförande i Folkhälsorådet samt Linda Blomgren, Folkhälsostrateg.

Motivering:

"Eds FF:s Ungdomssektion engagerar en stor skara helt ideella krafter som år efter år tar hand om drygt 300 barn - och ungdomar och introducerar dem i hälsosam fysisk rörelse och grunder i sociala samspel. Verksamheten drivs av ledorden "Respekt", "Ansvar" och "Långsiktighet".

Alla barn och ungdomar som deltar får en chans att skapa en god grund för ett liv i rörelse och en sund hälsa. Genom att ungdomssektionen engagerar så många i bra aktiviteter bidrar de i allra högsta grad till folkhälsa i vår kommun såväl idag som på lång sikt. De har gjort ett bra arbete i att fostra unga in i att vara delaktiga i och ta ansvar för att träna barn och unga, ta domaruppdrag, delta i styrelser och utveckla föreningen.

Ungdomssektionen är lite unik i Dalsland med att ha byggt upp en omfattande flickverksamhet - ett hundratal flickor 5-18 år deltar. Man har också tagit ett stort samhällsansvar i att ta hand om asylsökande, ensamkommande och nyanlända barn och unga i föreningsverksamheten."