Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fortsatt goda skolresultat i Dals-Ed

Publicerad 2017-08-24

Grundskolan fortsätter även 2017 att visa mycket goda resultat i Dals-Ed. De senaste fem åren har resultaten legat bland de 25% bästa i landet med ett enda undantag. 2017 är så många som 95% av eleverna som lämnar årskurs 9 behöriga till gymnasiet, samma andel som ifjol. Motsvarande siffra för hela landet är 84%.

Meritvärdena som visar genomsnittliga betygsnivån hamnar på 237 poäng 2017, ett mycket bra resultat. Årets siffror för genomsnittsbetygen i landet finns ännu inte tillgängliga, men 2015 var genomsnittsvärdet i landet 217 poäng. Meritvärdena är alltså mycket starka även detta år.

I små kommuner kan statistik ibland vara missvisande eftersom enskilda individer kan påverka medelvärden mycket. Därför är det i en liten kommun som Dals-Ed viktigt att följa resultaten över längre tid, för att se om statistiken visar ett undantag eller om resultaten flera år visar en och samma trend. När det gäller Dals-Eds grundskola är trenden tydlig och klar - resultaten är goda år efter år. Och de goda resultat som visas redan i de yngre åren, följs upp väl under de senare skolåren, ett riktigt gott betyg för alla grundskolans medarbetare!

Omfattande redovisning av grundskolans resultat i varje kommun och för hela landet görs varje år under senhösten i SKL:s Öppna jämförelser grundskola, en guldgruva för den statistikintresserade.