Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till allmänt samråd kring Aktivitetsplats Haga

Publicerad 2017-04-12

Utvecklingscenter

Utifrån ett medborgarförslag om Aktivitetsplats Haga har FOKUS förberett ärendet genom samråd med elever, personal och föreningar. Turen har nu kommit till förslagsställare och allmänheten. Kom till Utvecklingscenter den 20 april 18:30 och ta del av de idéer som lyfts fram och ta chansen att påverka!

Utifrån samråden lämnas förslag under maj månad till FOKUS-nämnden och senare till Kommunstyrelse och fullmäktige.

Välkomna!

För arbetsgruppen Aktivitetsplats Haga Hans Åkerlundh

När?

Torsdagen den 20 april 18.30-20.00, Stora salen Utvecklingscenter, Dals-Ed

För vilka?

Allmänhet, föräldraråd/föräldraförening i Dals-Ed

Med vilka?

Anna Johansson ordförande i FOKUS-nämnden Hans Åkerlundh, samordnare för lokalprojekten, grundskolan (Båda ingår i FOKUS arbetsgrupp för Aktivitetsplats Haga)

Syfte?

Presentera bakgrund och informera om idéer kring ett medborgarförslag om Aktivitetsplats Haga, samt ge möjlighet till synpunkter