Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till informationsmöte om VA i Nössemark

Publicerad 2017-01-03

Tid: Tisdagen den 24 januari kl 18:30
Plats: Nössemarkspaviljongen
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Dals-Eds kommun har under en längre tid planerat för, och utrett möjligheter till en kommunal vatten och spillvattenanläggning i Nössemark. Nu vill vi informera om vad detta arbete lett fram till och hur gången ser ut framgent.

Det hölls ett informationsmöte 27 oktober, inbjudan till detta möte nådde tyvärr ej ut till alla berörda så nu försöker vi sprida informationen på ett bättre sätt.

Under hösten har kommunen tillsammans med konsulter tittat på lämpliga tekniska lösningar och identifierat lämpliga platser för vattenverk och avloppsreningsverk. På informationsmötet kommer dessa att redovisas. Kommunen har också titta på lämpliga områden för anslutning till den nya VA-anläggningen.

Vår målsättning är att vi skall få ett bra möte där saklig information skall delges och att tillfälle ges för frågor. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på detta möte och att det skall bli en givande dialog.

Agenda

  • Välkomna/inledning
  • Information om varför vi behöver göra åtgärder kring VA I Nössemark
  • Genomgång av tekniska lösningar, lokalisering och omfattning
  • Frågor och diskussioner – kommunen, Miljöförvaltningen och konsulterna

Besök gärna den här sidan, "VA Nössemark", där vi har samlat bakgrundsinformation i ärendet.

Varmt välkomna!

Per Andreasson
Teknisk chef
Dals-Eds kommun