Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till öppet hus om VA i Nössemark

Publicerad 2017-03-17

Tid: Fredag 24 mars kl: 11:00-15:00 och Lördag 1 april kl: 10:00-12:00
Plats: Nössemarkspaviljongen
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Dals-Eds kommun har under en längre tid planerat för, och utrett möjligheter till en kommunal vatten och spillvattenanläggning i Nössemark.

Det hölls ett informationsmöte 27 oktober 2016, samt 24 januari 2017.
Denna gång bjuder vi in till öppet hus, där man kan komma in när det passar. Vi pratar enskilt eller i mindre grupper allt efter önskemål. Vi lägger dessa möten på fredag och lördag (dock olika helger). Detta för att så många som möjligt skall kunna delta.

I dagsläget är planeringen inriktad på etapp 1 och 2 som nytt verksamhetsområde och övriga delar som bevakningsområde.

Vi hoppas att det skall kunna bli en konstruktiv dialog och ett ömsesidigt informationsutbyte kring denna fråga och att frågetecken skall kunna redas ut.
Vi är intresserade av vilka framtidsplaner som finns i Nössemark.

Hoppas Du kan delta på något av tillfällena!

Besök gärna den här sidan, "VA Nössemark", där vi har samlat bakgrundsinformation i ärendet.

Från kommunen deltar:

Politiker från Kommunstyrelsen, tjänstemän från Tekniska kontoret samt Miljökontoret (miljökontoret deltar troligen enbart på fredagen).

Varmt välkomna!

Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande
Dals-Eds kommun

Per Andreasson
Teknisk chef
Dals-Eds kommun