Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ledarutbildningsbidrag: ansökan 2017

Publicerad 2017-03-01

Ledarutbildningsbidraget togs bort när budgeten minskade för ett par år sedan. Delvis togs det bort för att så få utnyttjade det. 2017 har vi fått tillbaka 10.000 kr i budget för ledarutbildningsbidrag igen.

Ansökningarna ska skickas in senast den 30 maj

Vilka bilagor som ska bifogas framgår av ansökningsblanketten.

Ledarutbildningsbidrag utgår till föreningar som haft medlem (minimiålder 16 år) på ledarutbildning:

  • anordnad av distrikts- eller riksorganisation och
  • som omfattat minst 8 tim.

För 2017 gäller följande bidragsbelopp:

250 kr per utbildningsdag, dock högst ett belopp/år motsvarande 50 kr per medlem i åldern 5-20 år.

En förutsättning är att föreningen har en aktiv verksamhet. Bidraget betalas ut efter godkännande av er redovisning för föregående år. Skicka därför in följande handlingar:

  • Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse för 2016.
  • Protokoll från årsmöte där man godkänt ovanstående.

Blankett för att söka ledarutbildningsbidrag:

Ledarutbildningsbidrag, ansökan om

 

Lena Edman, handläggare Fritid & Kultur
telefon 0534-190 68