Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Luciafirande och utdelande av förtjänsttecken vid årets sista kommunfullmäktige

Publicerad 2017-12-15

Förtjänsttecken till trotjänare
Fr. vänster: Eva Karlsson, Carina Kinhult, Marie Magnusson, Beatrice Magnusson, Rose-Marie Spjut, Helene Dalsborn, Pia Nilsson, Carl-Johan Wallström, Katarina Sandström, Carine Olsson, Anett Isaksson. Saknas på bilden; Anne Ekberg, Kent Olsson

Torsdagen den 14 december hölls det sista kommunfullmäktigemötet för året på Gamla Real. Bland annat fattades beslut om kommunens budget och taxor för 2018 där dock taxorna för socialnämnden återremitterades för säkerställande av underlaget.

Utöver den ordinarie föredragningslistan genomfördes luciafirande samt sedvanlig utdelning av förtjänsttecken för personal som arbetat 25 år i kommunen.

Ett varmt och innerligt tack till er trotjänare som i olika verksamheter gjort stora insatser för kommunens invånare under så många år!