Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny läroplan på gång

Publicerad 2017-09-04

Susanne Kinhulti
Susanne Kinhult

Skolverket har regeringens uppdrag att förtydliga och revidera förskolans läroplan. För att stödja detta arbete har 25 förskolechefer med god kompetens och erfarenhet valts ut i landet, och en av dessa förskolechefer är Dals-Eds Susanne Kinhult.

Imorgon tisdag hålls ett första samrådsmöte i Hallsberg, Då inhämtar Skolverket kunskap och synpunkter från gruppen förskolechefer i en första samling. Arbetet ska utmynna i ett förslag till ny läroplan för förskolan i mars 2018.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och bidra i detta arbete, säger förskolechef Susanne Kinhult. Det är mycket fokus på förskolans utveckling nu, och det känns hedrande att få delta i utformningen av den nya läroplanen.