Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny webbplats om rättigheter för EU-medborgare i Sverige

Publicerad 2017-06-27

Nu är webbplatsen eumedborgareisverige.se lanserad och har uppmärksammats av både ministrar och på regeringens webbplats.

Eumedborgareisverige.se är till för dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen tydliggör statliga myndigheters roller och mandat samt ger vägledning kring tillämpning av nuvarande rättsläget. Den ger även en tydlig inblick i hur samverkansarbetet, både nationellt och internationellt, kan se ut samt länkar till relevanta metodstöd.

Webbplatsen har tagits fram genom ett samordnande arbete mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället. Plattformen drivs inom ramen för det nationella uppdraget avseende EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt.