Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ombyggnationer och upprustning av äldreomsorgen

Publicerad 2017-04-24

Hagalid

Under våren 2017 kommer Dals-Eds kommuns största och mest omfattande ombyggnation och upprustning av äldreomsorgen på Hagalid och Edsgärdet att ske med start 2017-05-01. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2019.

Vid färdigställandet kommer följande verksamheter finnas:

Hagalid:

  • Hemsjukvård
  • Hemtjänst
  • 1 korttidsavdelning med 7 platser
  • 2 somatiska avdelningar med 7 och 8 platser.

Rummen på Hagalid kommer bli dubbelt så stora och färre vårdtagare/avdelning.

Edsgärdet:

  • 4 avdelningar med 9 och 10 platser.