Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samarbete med Högskolan Väst

Publicerad 2017-08-17

Samarbete med Högskolan Väst
Personal från Dals-Eds grundskola på kompetensutveckling

I onsdags genomfördes en gemensam kompetensutveckling för grundskolans personal på Stallbacken.

Dagen ingår i ett pågående projekt som genomförs tillsammans med Högskolan Väst. Syftet är att hitta nya vägar för att stärka alla elevers motivation i skolarbetet. Tre forskare är sedan i våras engagerade för att tillsammans med personalen fördjupa sig i motivationshöjande insatser.

Under dagen föreläste även professor Inga Wernersson som gav en forskningsöversikt på området.

Nästa steg i arbetet är att forskarteamet i oktober och november månad kommer ut i verksamheterna, träffar elever och tar del av vardagsarbetet.