Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Publicerad 2017-04-25

LKänsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Länsstyrelsen i Västra Götaland förfogar över 12, 4 miljoner kronor. Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Sista ansökningsdag 5 maj 2017