Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Tryggare för invånarna i Dals-Ed

Publicerad 2017-12-01

Christina Larsson, Kerstin Iresjö, Maria Fryckberg, Stina Leander (MAS)
Fr. v. Christina Larsson, Kerstin Iresjö, Maria Fryckberg, Stina Leander (MAS)

Hemsjukvårdens sjuksköterskor får larmtelefon från och med 4 december

I Dals-Eds kommun arbetar ett femtontal sjuksköterskor. Dygnet runt, året om, gör de hembesök hos patienterna och ser till att den allra närmaste vården fungerar. Måndagen den 4 december kommer Dals-Eds kommun att gå med i Samverkande sjukvård och från och med detta datum får sjuksköterskorna i hemsjukvården larmtelefon och möjlighet att åka på IVPA-uppdrag (I Väntan På Ambulans).

Kerstin Iresjö är enhetschef på hälso- och sjukvården i Dals-Ed. För henne är det självklart att kommunens sjuksköterskor ska hjälpa till när de kan.
”Vi kan hjälpa till så att det blir kortare väntetid för akut sjuka patienter”, säger Kerstin.

De kommuner som redan är med i Samverkande sjukvård (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Åmål, Mellerud, Lilla Edet, Färgelanda och Orust) har fått utrustning till sina kommunsjuksköterskor med IVPA-läkemedel, defibrillator, pulsoximeter, larmtelefon med GPS-funktion och annat som behövs för att kunna utföra uppdragen genom Samverkande sjukvård. Projektledare för Samverkande sjukvård, Maria Klingberg, berättar att för varje kommun som går med finns en väl utarbetad plan.

”Vi har utsett coacher från de olika verksamheterna som träffas några gånger om året. Cheferna träffas också men vid andra tillfällen och just inför att en ny kommun går med har vi tre utbildningsdagar för all personal där vi går igenom behandlingsriktlinjer och pratar om risker och möjligheter med de nya uppdragen”, säger Maria.

För en sjuksköterska som jobbar inom hemsjukvården kan uppgiften att ha hand om larmtelefonen kännas obekväm till en början. Coachen Christina Larsson har tidigare jobbat på ambulansen och kommer att kunna stötta sina kollegor i den nya rollen.

”Nu när kommunens sjuksköterskor och sjuksköterskor från ambulansen ska samarbeta ännu närmare är det viktigt att vi har en gemensam utgångspunkt och det tycker jag att vi har fått under utbildningsdagarna. Det är klart att vi ska använda de samlade sjukvårdsresurserna på bästa sätt, det här blir en trygghet för invånarna i Dals-Eds kommun”, säger Christina.

”Vi är så förberedda som vi kan vara inför den här starten och nu har våra sjuksköterskor den utrustning och utbildning som behövs för de här akuta uppdragen”, säger Kerstin.

Även hemtjänstens personal har delvis fått nya möjligheter i och med starten med Samverkande sjukvård.

”Vår personal kommer att ha större möjlighet att kontakta kommunens sjuksköterska för ett hembesök hos en brukare som har blivit sämre och där vi är osäkra på om personen behöver uppsöka vård akut eller inte”, säger Maria Fryckberg, chef för hemtjänsten Dals-Ed.

Fakta:

  • Samverkande verksamheter: Ambulans, 1177 Vårdguiden på telefon, MÄVA (Medicinsk äldrevårdsavdelning på Uddevalla sjukhus), kommunala hälso- och sjukvården, SOS-alarm och vårdcentraler
  • Under år 2016 utfördes 1077 samverkansuppdrag sammanlagt i medverkande kommuner.
  • Sammanlagt 475 st IVPA-uppdrag utfördes under 2016.
  • IVPA: När SOS-alarm skickar ett larm till kommunens sjuksköterska kan mottagaren tacka ja eller nej till att ta uppdraget. Samtidigt som sjuksköterskan larmas går även ett Prio 1-larm ut till närmaste ambulans.
  • Mer information finns på www.samverkandesjukvard.se

Kontaktpersoner:

Kerstin Iresjö, enhetschef kommunal hälso- och sjukvård i Dals-Eds kommun
Telefon: 0534-192 53
E-post: kerstin.iresjo@dalsed.se

Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård
Tel: 010-435 10 16
E-post: maria.e.klingberg@vgregion.se

Emma Lind, kommunikatör Samverkande sjukvård
Tel: 010-435 10 28
E-post: emma.j.lind@vgregion.se

Samverkande Sjukvård logoSamverkande Sjukvård logo