Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Vägarbeten på Storgatan under 2018

Publicerad 2017-12-19

Trafikverket logo

Trafikverket meddelar att man omgående efter vårmarknaden fram till slutet på augusti 2018 kommer att utföra vägarbeten på Storgatan från väg 166, förbi kyrkan, igenom centrum vidare upp på Nössemarksvägen förbi Utsikten.

Arbetena består främst av asfaltering av både bilväg och gång- och cykelväg.

Mer information kommer närmare produktionsstart.