Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Var med och avfallsplanera!

Publicerad 2017-05-22

Under 2017 tas en ny avfallsplan fram som ska omfatta de fyra kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud. Syftet är att erbjuda en användarvänlig och hållbar avfallshantering till invånare och verksamhetsutövare i kommunen. Nya avfallsplanen får tidshorisonten 2018-2025.

Nedan listas information i punktform. För mer information, kontakta Teknisk chef Per Andreasson 0534-190 52.

Vad är en avfallsplan? Och hur berör det mig?

 • Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans kommunens Renhållningsordning som styr hur avfallshanteringen går till i kommunen.
 • Avfallsplanen är inte bara vara ett verksamhetsdokument för renhållningsavdelningen utan ett styrande dokument för hela den kommunala verksamheten!
 • Planen innehåller mål om avfallshantering och en plan för hur målen ska uppnås.

Varför tas en gemensam avfallsplan fram?

 • Skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen
 • Ge ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att påverka utvecklingen
 • Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar utveckling
 • Bidra till nationella, regionala, och lokala mål
 • Kunna informera och samråda med berörda innan förändringar genomförs
 • Öka förutsättningarna för att olika delar i kommunernas organisation och styrmedel strävar i samma riktning
 • Uppfylla lagkrav om avfallsplanering

Var med och påverka!

 • Arbetet med framtagandet av ny avfallsplan är i startskedet och kommer att pågå under 2017
 • Under processen kommer det ges möjlighet att lämna synpunkter- hur tycker du att avfallshanteringen fungerar i kommunen? Vad tycker du kan bli bättre? Maila synpunkter till per.andreasson@dalsed.se
 • När renhållningsordningen är klar kommer den att ställas ut i ca 4 veckor på remiss, där invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter kan lämna synpunkter på den föreslagna planen.