Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Vattenläcka på Faktorsgatan

Publicerad 2017-02-14

Karta Faktorsgatan

Röd cirkel markerar vattenläcka

Det har uppkommit en vattenläcka på Faktorsgatan som kan innebära störning i vattendistributionen till fastigheter i området. Berörda har fått information i brevlådan. Under reparationsarbetet kommer Faktorsgatan att stängas av för genomfartstrafik. Läckan kommer att lagas med start på tisdag 14 februari.

  • Faktorsgatan kommer stängas av för genomfart (Storgatan/Hantverksgatan) kl: 18:00
  • Vattnet kommer att stängas av från kl: 21:00
  • Maskinarbeten kommer att pågå från kl: 18:00 samt under natten vilket kan medföra buller.

Om allt går som planerat kommer vattnet att släppas på under natten.

Förberedelser:

  • Tappa upp vatten i hinkar eller liknande för toalettspolning.
  • Tappa upp vatten att dricka/matlagning.

Vi beklagar dessa störningar. Vår förhoppning är de inte ska orsaka er problem.

När ni öppnar kranarna på morgonen så kan det komma luftstötar samt att vattnet kan vara missfärgat. Spola så att vattnet blir klart innan ni dricker vattnet.

Har ni frågor, är ni välkomna att kontakta kommunen på 0534-190 52.

Per Andreasson
Teknisk chef
Dals Eds Kommun
0534-190 52