Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

ÅKA KOLLEKTIVT ÖVER SVENSK-NORSKA RIKSGRÄNSEN!

Publicerad 2018-06-01

Välkommen att delta i en undersökning om resvanor och kollektivtrafik över svensk-norska riksgränsen! Enkäten riktar sig till alla som av olika anledningar behöver eller vill resa mellan norska Östfold och svenska Fyrbodal (Bohuslän, Dalsland) och vidare.

Undersökningen genomförs av Svinesundskommittén. Syftet är att få veta vilka förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hinder som regionerna står inför, för att förbättra den gränsöverskridande kollektivtrafiken.

Enkäten tar 6 till 15 MINUTER att besvara. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att slås samman med alla andras, och de kommer att presenteras med hjälp av tabeller och diagram.

Vänligen besvara enkäten senast den 30 juni 2018.

Enkäten finns här: https://www.survio.com/survey/d/F3J8N9B5S3J5N5G4E

Med vänlig hälsning, Mari Nuga
Projektledare, Kollektivtrafiken kör över gränsen mari@svinesundskommitten.com