Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Åtgärder mot överfulla återvinningscontainrar i sommar

Publicerad 2018-05-21

Följande ändringar kommer att göras under sommaren för att förhindra överfulla återvinningsstationer:

  • Gröne Backe – En tidningsbehållare byts mot en kartongbehållare.
  • Karlssons varuhus – En extra kartongbehållare ställs ut.
  • Nössemark – Tömning var 4:e vecka ändras till varannan vecka.
  • Plasten kommer att få tätare tömningsfrekvens på alla tre återvinningsstationer under sommaren.

Ulla Krohn
Regionchef
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI