Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

BESLUT OM ELDNINGSFÖRBUD HÄVT 2018-08-21

Publicerad 2018-08-21

Eldningsförbud

Räddningschefen i Dals-Eds kommun har beslutat häva eldningsförbudet som trädde i kraft 2018-07-20, med anledning av att brandrisken inte längre bedöms som överhängande.

Eldning sker dock alltid under eget ansvar.

Året runt under den mörka delen av dygnet råder det alltid eldningsförbud utomhus i Dals-Eds kommun. Undantagna är maj- och påskbrasor med tillstånd.

Beslut om eldningsförbud eller ej meddelas även på telefonsvarare 0534-19 500.

Leif Kunell
Tf. Räddningschef

0534-19502