Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dags för SCB:s medborgarundersökning 2018

Publicerad 2018-08-22

 

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 130 000 invånare i 111 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.

Vi vill att du som bor i Dals-Eds kommun ska trivas!

Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker.

Vi vill erbjuda dig och alla andra som bor i Dals-Eds kommun så bra service som möjligt.
För att kunna göra det, är det viktigt att veta vad du tycker om kommunen och vår verksamhet.

  • Vad tycker du om Dals-Eds kommun som en plats att leva och bo på?
  • Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer?
  • Hur ser du på din möjlighet att ha inflytande på det som beslutas i kommunen?

För att få svar på våra frågor samarbetar vi med Statistiska centralbyrån, SCB, som genomför en enkätundersökning under hösten 2018.

800 invånare i Dals-Eds kommun har med statistiska metoder valts ut av SCB och vi hoppas att de utvalda vill ta sig tid att svara på frågorna.

Vi är medvetna om att en del frågor kan vara svåra att svara på, men detta är en attitydundersökning och det är din uppfattning vi vill ta del av.
Vi har tidigare gjort undersökningen 2010, 2014 och 2016.
Genom dina svar bidrar du till att ge oss bra underlag till förbättringar.

Tack på förhand för din medverkan!

Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande


Tidsplan för insamling av enkäter

Utsändning av förbrev med inloggningsuppgifter till webben 23 augusti - 29 augusti
Utsändning av enkät 7 september- 13 september
Utsändning av påminnelse 19 september- 25 september
Utsändning av påminnelse med ny enkät 5 oktober-11 oktober
Sista dag för att skicka in enkäten med post 31 oktober
Insamlingen stänger 5 november (kl. 13.00)

Information för uppgiftslämnarna på SCB:s webbplats

För uppgiftslämnarna finns en sida på SCB:s webbplats där man kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar:
https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/

Allmän info om undersökningen

Finns här: https://www.scb.se/medborgarundersokningen/