Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Därför får du fortfarande inte grilla

Publicerad 2018-08-10

Eldhärjat område på Kynnefjäll

Grill- och eldningsförbud i Västra Götaland kvarstår. Trots att det regnat lite.

Därför får du fortfarande inte grilla:

  • Jorden är extremt torr under ytan
  • En brand skulle sprida sig vansinnigt fort i de undre jordlagren
  • Det behövs massor med regn vid flera tillfällen innan faran är över
  • Kombinationen extrem torka och rejäl vind är livsfarlig

In English:

The reason why the grilling/barbecue ban is still in place

The grilling and fire ban is still in effect in Västra Götaland in spite of some rainfall. The following are some of the reasons why:

  • The soil is extremely dry under the surface
  • A ground fire would spread extremely fast in the dry subsoil
  • A lot of rain will have to fall on many occasions for the danger to decrease
  • The combination of extreme drought and strong wind would be fatal

Kontaktpersoner:

Charlotte Hagstrand
Länsbrandingenjör
010-224 53 94
070-657 11 03
charlotte.hagstrand@lansstyrelsen.se

Linda Andersson
Pressansvarig
010-224 45 51
0736-60 18 35
linda.c.andersson@lansstyrelsen.se