Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Evenemangsmedel 2018

Publicerad 2018-02-02

Även under 2018 finns det möjlighet att söka medel för att genomföra evenemang under året. På det sättet vill kommunen dels uppnå att de upparbetade evenemangen sedan tidigare lever vidare i någon form även under 2018 och dels skapa möjligheter för att kreativa idéer bidrar till ett ännu bredare evenemangsutbud.

Ansökan och beslut

Ansökningar ska göras via formulär på kommunens hemsida eller formulär som rekvireras via kommunkansliet. Föreningar och företag med sitt säte i Dals-Eds kommun ges möjlighet att söka och det ska tydligt framgå hur och var evenemangen ska genomföras. En översiktlig budget och beräknat antal besökare ska också ingå i samband med ansökan.

Ansökningarna kommer att beredas tillsammans med andra planerade evenemang som finansieras ur samma pott.

Avtal kring villkoren för medlen upprättas med den som beviljats medel. Om arrangemanget av någon anledning skulle utebli, ska de utbetalade medlen återbetalas.

I de fall evenemang genomförs vid timmerhusens scen, upprättas särskilt avtal med arrangören om villkoren där hyra och el ingår men där sophantering ombesörjs av arrangören.

Observera att sista datum för ansökan är 19 februari 2018

Frågor kring ansökan och medlen, görs skriftligen till kultur- och fritidschef Morgan Funevall via e-post: morgan.funevall@dalsed.se

Du hittar ansökningsblanketter under "Blanketter & E-tjänster / Fritid & Kultur"