Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fågelvägens förskola slutbesiktigad

Publicerad 2018-03-05

Slutbesiktningen på Fågelvägens förskola är genomförd med gott resultat. Bygget som genomförts via samverkansformen partnering ska summeras och avslutas på fredag i en workshop på Fågelvägen.

Flytten av befintligt förskola från moduler på Snörrumskolan och Stallbackens förskola genomförs under vecka 11 och barnen beräknas kunna kliva över tröskeln 19 mars. Även Bikupan, den gemensamma lokalen för dagbarn flyttas med under samma tak.

Barnen ser fram emot sin nya förskola och alla nya kompisar på Fågelvägens förskola. Vid uppstarten kommer det att finnas 85 barn och 16 förskolepersonal på plats.

Dals-Eds kommun har tillsammans med totalentreprenören SJB och underentreprenörer arbetat utifrån grundstenarna Hållbarhet, Attraktivitet och Flexibilitet.

Den gemensamma visionen har varit "Med engagemang, stolthet och glädje skapar vi möjligheternas förskola - en förebild över generationer!" 

Byggnaden har upprättats utifrån förskolans uppdrag för att ge så ändamålsenliga lokaler som möjligt. Planlösningen kretsar kring olika lärmiljöer och ateljéer där barnen grupperas i hemvister under dagen.

Lokalernas utformning möjliggör utveckling för förskolans pedagogik där barn får tillgång till fler kompetenser och lokalerna erbjuder också mer flexibilitet att möta varje barns behov i sitt livslånga lärande.

Vistelsen ska präglas av glädje, nyfikenhet och lust att lära där barn får möjlighet att träna sina förmågor och kompetenser på egen hand och i grupp - tillsammans med andra barn och vuxna.

Förskolan är utrustad med buffékök där samtliga måltider serveras.