Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Föreningsbidrag för valfrämjande insatser

Publicerad 2018-06-20

Valsedlar

Dals-Eds kommun vill ge föreningar i kommunen möjlighet att söka bidrag för att anordna valfrämjande aktiviteter inför höstens val till kommun, region och riksdag.

Aktiviteterna ska syfta till att öka deltagarnas kunskaper om de olika valen och partiernas olika åsikter. Aktiviteter som riktas mot väljargrupper med ett traditionellt lågt valdeltagande (t.ex. ungdomar och nyanlända) kommer att prioriteras.

Ansökan

Ansökan ska senast vara inlämnad den 27 juli. Bifoga en kort beskrivning av vilka aktiviteter som planeras, hur mycket aktiviteterna beräknas kosta samt hur mycket ni önskar i bidrag. Märk ansökan ”Föreningsbidrag för valfrämjande insatser”. Ansökan mejlas till kommun@dalsed.se eller postas till: Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed. För frågor kontakta kommunens växel: 0534-19000.