Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fortsatt hög ranking för företagsklimatet i Dals-Ed

Publicerad 2018-10-03

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Ca 31 000 företag svarade på enkäten, och har därmed givit sina synpunkter på hur man anser att kommunen har arbetat med företagsklimatet. Den ligger även till grund för den ranking som nu har släppts (2:a oktober), och som visar att Dals-Ed fortsatt ligger i topp i Fyrbodal på plats 75 (7) av 290 kommuner. Bland Dalslandskommunerna har även Bengtsfors och Färgelanda klättrat uppåt (plats 147 respektive 230).

Det arbete som har skett för att förbättra företagsklimatet har resulterat i att flera frågor har fått högre betyg än föregående år, t ex skolans attityder till företagande, service till företagen, kommunens information till företagen, dialog mellan företag och kommunledning, tillämpning av lagar och regler och tele- och IT-nät.
Ett av Dals-Eds kommuns mål med företagsklimatet är att ligga över 4,0 i betyg på det sammanfattande omdömet vad gäller företagsklimatet (skala 1-6). 2018 ökade även detta betyg från 4,0 2017 till 4,2 (riksgenomsnitt 3,4).

Ranking Fyrbodal

En bidragande orsak till förbättringen är den ökade samverkan som skett mellan kommun och näringsliv (bl a via föreningen eDIT – ett Dalsland i Tillväxt) och utbildningsprojektet ”Förenkla Helt Enkelt”, för ökat fokus på service till företagen. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med näringslivsstrategins handlingsplan, som är framtagen i samverkan med näringslivet och där service till företagen och kompetensutveckling är några av fokusområdena. 
Läs mer om rankingen för Dals-Ed och andra kommuner här

Vill du veta mer om rankingen, enkätundersökningen, näringslivsstrategin eller något annat som har med näringslivet i Dals-Ed eller Fyrbodal att göra, kontakta näringslivsstrateg Annette Palmqvist på tel 0534-190 45 eller annette.palmqvist@dalsed.se