Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fria sommarresor för ungdomar i regionen

Publicerad 2018-05-16

Drygt 100 000 ungdomar i regionen får möjlighet att resa fritt med Västtrafik under sommarlovet. Elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort, vilket är en biljett laddad på ett Västtrafikkort. Kortet gäller dygnet runt i hela vårt område från den 1 juni till den 31 augusti 2018.

Erbjudandet om gratis sommarlovskort är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna och möjliggörs genom ett statligt stöd under tre år, 2018-2020. Totalt berörs drygt 100 000 ungdomar i vårt område. Sedan är det respektive kommun som ansvarar för att förse berättigade elever som bor i kommunen med sommarlovskort.

Kortets giltighet

Kortet är giltigt dygnet runt 1 juni-31 augusti 2018. Kortet är personligt och knutet till en enskild elev. I samband med att kortet delas ut behöver eleven skriva sitt namn på baksidan.

I Dals-Eds kommun delas kortet ut på skolan för grundskoleelever. Gymnasieelever som är skrivna i Dals-Eds kommun kan hämta sitt kort senast 29 juni i kommunhusets reception mot uppvisande av legitimation.

Var gäller korten, geografisk omfattning och i vilken trafik?

Vi använder befintliga produkter för denna sommarlovsbiljett vilket innebär att den ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Den gäller inte i närtrafiken eller som betalning vid färdtjänstresor.

Förutom Västtrafiks trafik omfattas även ytterligare några linjer, se nedan:

Biljetten gäller på fler linjer

  • SJ:s tåg i 2:a klass (förutom snabbtåg, nattåg och Intercitytåg nummer 100-109, 10106 och 10109) sträckorna Uddevalla-Trollhättan-Göteborg, Göteborg-Åmål, Göteborg-Skövde-Töreboda, Göteborg-Ed och Göteborg-Borås-Hestra.
  • SA Snabbtåg i 2:a klass sträckan Strömstad-Uddevalla.
  • Tågab:s tåg i 2:a klass sträckorna Göteborg-Herrljunga-Falköping-Skövde-Töreboda och Göteborg-Trollhättan-Öxnered-Åmål.
  • NSB:s tåg i 2:a klass sträckan Göteborg-Trollhättan-Oxnered-Ed. För vidare resa med NSB gäller inte detta kort som delbetalning.
  • Öresundståg i 2:a klass sträckan Göteborg-Kungsbacka-Åsa.
  • DVVJ:s rälsbuss sträckan Bengtsfors-Mellerud.
  • Ringliniens veteranspårvagnar.
  • Linje 615 sträckan Frillesås-Bua-Varberg. Gäller även för vidare resa inom ankomstzon.
  • Linje 777 (Västtrafik/Hallandstrafiken) sträckan Kungsbacka-Åsa-Frillesås-Bua-Varberg. Gäller även för vidare resa inom ankomstzon.

Giltighetskvitto istället för kortläsare

Det finns ingen kortläsare på dessa linjer. Du behöver ha med biljettens giltighetskvitto för att visa att den är giltig. Hämta giltighetskvitto hos en förare eller hos Västtrafiks butiker och ombud.

Frågor som Västtrafik svarar på

Västtrafik är leverantör av själva biljetten på ett Västtrafikkort. Har du frågor om biljetten i sig, eller har tappat ditt kort, att kortet inte fungerar eller hur du registrerar dig på Mina sidor kan du ringa Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00.

Registrera ditt kort

Vi rekommenderar de elever som får ett sommarlovskort att registerara kortet på Mina sidor, för att Västtrafiks förlustgaranti ska gälla. Är eleven under 15 år måste målsman registrera Västtrafikkortet på Mina sidor.