Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Har du en brunn?

Publicerad 2018-09-03

Nu har du möjlighet att göra en insats för miljön! I dagarna gör Trafikverket en inventering av enskilda brunnar i kommunen. Syftet är att öka vår kännedom om känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.

Du kan hjälpa tillgenom att berätta var eventuella brunnar på din fastighet finns. Du får en blankett med tillhörande karta och information om hur du går tillväga om du äger en fastighet som ligger max 20 meter från järnvägen och som i Lantmäteriets fastighetsregister har vattenkod "Enskilt vatten året om", "Kommunalt/enskilt sommarvatten" eller "Vatten saknas".

Håll utkik i brevlådan!