Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till avgränsningssamråd för Ed SV Vindkraftpark

Publicerad 2018-08-22

Ladda ner karta som pdf

Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken för Ed SV Vindkraftpark

Rabbalshede Kraft AB undersöker möjligheterna att lämna in en ansökan avseende miljötillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för sitt projekt Ed SV i Dals-Eds kommun. Bolaget kommer att ansöka om att få uppföra en vindkraftpark om högst 10 vindkraftverk med totalhöjd på maximalt 230 meter, samt tillhörande anläggningar inom verksamhetsområdet, i Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län.

I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, sakägare, allmänhet, föreningar och organisationer. Vi finns därför på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter. Ni inbjuds till samrådsmöte i form av ett öppet hus där det även kommer hållas en presentation av projektet. 

Gamla Real, Norra Moränvägen 1, torsdagen den 13 september 2018 kl. 17:00-20.00

Presentation av projektet hålls kl 18:00 (tar ca 30 min).

Samrådsunderlag med information om den planerade verksamheten kan beställas per telefon 070-625 97 67 eller via mejl ida.nilsson@renew-way.se eller laddas ner på Rabbalshede Krafts hemsida www.rabbalshedekraft.se från och med 23 augusti 2018.

Skriftliga synpunkter skickas via mejl eller post till Renew Consulting & Construction, Åkarevägen 11A, 311 32 Falkenberg och skall vara bolaget tillhanda senast den 5 oktober 2018.

Ladda ner denna inbjudan som pdf

Ladda ner karta som pdf

Varmt välkomna önskar Rabbalshede Kraft AB