Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Information om gräsklippning för privatpersoner

Publicerad 2018-05-16

Just nu är det många som ringer oss och undrar om kommunen säljer tjänster som gräsklippning etc. Tyvärr erbjuder vi inte längre denna typ av tjänster.

Den pensionärsservice vi tidigare erbjudit genom arbetsmarknadsenheten, avvecklades inför sommarsäsongen 2018. Det innebär att du som köpt tjänster som gräsklippning inte längre kan göra det.

Anledningen till avvecklingen är bland annat att en kommun inte bör konkurrera med privata företag. En annan aspekt är likabehandlingsprincipen, efterfrågan har under senare år varit större än den service vi haft möjlighet att erbjuda och vi har därför inte kunnat ge alla den service de önskat.

Arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt hjälpa till att sköta allmänna ytor som badplatser, grillplatser, lekplatser, grönområden, planteringar mm i syfte att bidra till en bra och trevlig boendemiljö.

Så här kan du få hjälp

Det finns flera aktörer i Dals Eds kommun som utför denna typ av hushållsnära tjänster. Ta gärna kontakt med någon av nedanstående:

Eva Sjötun
Chef Enheten Arbetsmarknad & Integration

Är du företagare och levererar denna typ av tjänst och vill finnas med i listan?
Kontakta Annette Palmqvist 0534-190 45 annette.palmqvist@dalsed.se