Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktige med politikercafé, Gamla Real 2019-10-23

Publicerad 2018-03-06

Gamla Real

Onsdagen den 23 oktober är det kommunfullmäktige i Gamla Real med start redan klockan 18:00 med kaffeservering för såväl politiker som allmänhet. Samtidigt lämnar kommunchef Agneta Johansson information om uppföljning av förändringsarbetet LEV - Långsiktigt hållbar Ekonomi och Verksamhet.
18.30 informerar ordförande Gert-Inge Andersson och styrelseledamot Leif Johansson, informerar om DANO - Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem.

Kallelse med föredragningslista hittar du här, på kommunen digitala anslagstavla

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns på kommunkontoret i Ed under kontorstid.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!